اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1683
 بازدید امروز : 9
 کل بازدید : 25599
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2031
مزایده ها

 
  عنوان مزایده :تجدید مزایده اجاره پارکینگ صدف
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :95/2/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی تجدید مزایده عمومی» سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری بندرعباس در اجرای سیاستهای عمومی دولت مبنی بر کاهش تصدی گری و استفاده از تجارب و توانمندیهای بخش خصوصی در نظر دارد پارکینگ صدف واقع در بلوار طالقانی جنب اسکله شهید حقانی به متراژ 32213 متر مربع را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به افراد حقیقی و یا حقوقی واجدالشرایط بصورت اجاره واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات از مورخ95/02/08لغایت95/02/20 در ساعات اداری به امور مالی سازمان به نشانی بندرعباس ، گلشهر جنوبی ، ترمینال مسافربری ، ساختمان اداری سازمان حمل و نقل و ترافیک مراجعه و یا با تلفن 33678018 تماس حاصل نمایند. - هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 350/000/000ريال می باشد که می بایست بصورت واریز نقدی به حساب شماره 34233671553 نزد بانک قرض الحسنه رسالت در وجه سازمان تودیع نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 95/02/25پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام در پاکتهای سربسته بصورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. - پیشنهاد دهندگان بایستی از سازمان تعزیرات حکومتی بلامانع اخذ نمایند. - پیشنهاد دهندگان بایستی دارای پروانه کسب معتبر از صنف پارکینگ داران باشند. - پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/02/26در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود. - حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری و تشکیل کمیسیون نخواهد بود. -اسناد و مدارک مزایده فقط به نماینده شرکت درخصوص اشخاص حقوقی یا ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و درخصوص اشخاص حقیقی به شخص متقاضی تحویل خواهد شد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل مبلغ 2 ماه اجاره را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی تودیع نماید. - سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمائید. - ارائه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد. - رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامیست.

<< بازگشت به ليست مناقصات